שירותי הנדסה: תיק מוצר שרטוט פטנטים - דביר שירותי הנדסה | פתוח מוצרים

פתוח מוצרים

ליווי פרויקטים החל בשלבי האפיון הראשונים דרך כל תהליך הפתוח ועד לשחרור המוצר לייצור סידרתי, כולל הובלת פתרונות לשיפור איכות המוצר. ניהול שינויים להורדת עלות המוצר. תמיכה בייצור וברכש. מציאת תחליפים ותמיכה טכנית בקבלני משנה