שירותי הנדסה: תיק מוצר שרטוט פטנטים - דביר שירותי הנדסה | הינדוס לאחור

הינדוס לאחור

 

טכניקת ההינדוס לאחור היא תהליך שיטתי של חשיפת העקרונות הטכנולוגיים והממדיים של המוצר.

האמצעי הוא ניתוח המבנה, הפונקציה והתפעול של המוצר.

כלומר, לוקחים מוצר מוגמר ומפרקים אותו לרכיבים. מחסירים חולייה חולייה ובדרך זו חושפים את עקרונות המוצר.

הטכניקה חותרת אל ההתחלה. למעשה עושים שימוש בידע שפותח ע"י מישהו אחר במטרה לעוקפו, להתגבר על פטנט שרשם, או לאתר נקודת תורפה במוצריו.