שירותי הנדסה: תיק מוצר שרטוט פטנטים - דביר שירותי הנדסה | תיק ייצור

תיק ייצור

 

רשימת עדכונים, רשימת מתקנים, רשימת חומרי עזר, הוראות הרכבה, סדר פעילויות, שרטוטים ומפרטי תהליכים, אריזה, ביקורת ובחינה, תחזוקה (בתקופת אחריות ואחריה), התייחסות להיבטי בטיחות (אם יש), אבטחת איכות, התייחסות לצב”דים ולתוכנה, צריבת תוכנות, השמשה ועוד.